Zbiorniki spr??onego powietrza.

W naszej ofercie posiadamy rwnie? szerok? gam? zarwno nowych jak i u?ywanych zbiornikw spr??onego powietrza o pojemno?ci od 0,05m3 do 20m3 obj?to?ci.
Wszystkie nasze zbiorniki posiadaj? tak?e dodatkowe wyposa?enie w postaci zaworu
bezpiecze?stwa, trjdro?nego zaworu manometrycznego oraz zaworu spustu kondensatu.

Serwis oraz cz??ci i materia?y eksploatacyjne.

Na wszystkie proponowane spr??arki oraz inne urz?dzenia zapewniamy pe?en serwis.
Posiadamy w?asne zaplecze warsztatowe oraz techniczne.
Dzi?ki temu mo?emy szybko i sprawnie dokonywa? wszelkich napraw oraz przegl?dw.
Dobrze zaopatrzony w?asny magazyn cz??ci i materia?w eksploatacyjnych oraz sprawny
i skuteczny serwis, gwarantuj? sprawn? obs?ug? serwisow? zwi?zan? z codzienn? eksploatacj?.

Naprawy agregatw spr??arkowych.

Wykonujemy zarwno naprawy bie??ce jak i remonty kapitalne wszystkich typw spr??arek
zarwno t?okowych (np. WAN Gdynia, FM Strzy?w, Airpol Pozna?, Aspa Wroc?aw, Polmo
Gorlice, Orlik, PKD, PKE Skoda) jak i ?rubowych (np. Atlas Copco, Kaeser, CompAir-Mahle,
Ingersoll-Rand, Bauer, Alup, spr??arki produkcji w?oskiej, itd.).
Wykonujemy rwnie? remonty mixokretw.

Na wykonan? us?ug? udziela si? gwarancji na okres
od 6 miesi?cy do roku.

 
pneumako
Kompiko -projektowanie stron i sklepów internetowych