Systemy osuszania spr??onego powietrza.Zapewniamy rwnie? ca?e systemy osuszania i uzdatniania spr??onego powietrza. Odpowiednia filtracja i osuszenie spr??onego powietrza jest bardzo op?acalne, poniewa? dzi?ki temu zapobiec mo?na wielu awariom maszyn zasilanych lub sterowanych spr??onym powietrzem.

Obni?enie punktu rosy spr??onego powietrza pozwala bowiem na odprowadzenie nadmiaru wilgoci z powietrza,

co zapobiega np. korozji urz?dze?.
Razem z kondensatem usuwana jest tak?e du?a ilo?? oleju i zanieczyszcze? sta?ych.

Wysoki poziom wilgoci w sieci spr??onego powietrza mo?e tak?e doprowadzi? do zniszczenia tej?e sieci ipowstania korozji.

W naszej ofercie znajduj? si? zarwno nowe jak i u?ywane:

- osuszacze ch?odnicze
(ci?nieniowy punkt rosy +3C)
- osuszacze adsorpcyjne
(ci?nieniowy punkt rosy
-20, -40, -70C)
- ?ltry spr??onego powietrza
(wst?pne i dok?adne)
- automatyczne spusty
kondensatu, itp.


Oferujemy sterowanie sekwencyjne zarz?dzaj?ce (z indywidualnie dobranym dla potrzeb klienta oprogramowaniem)
do nadzorowania pracy kilku spr??arek.

OSUSZACZE:
ch?odnicze
adsorpcyjne
?ltry wst?pne
i dok?adne
automatyczne
spusty kondensatu

 
pneumako
Kompiko -projektowanie stron i sklepów internetowych